diumenge, 27 de desembre de 2015

Deo Invicto Mithrae

Carrawburgh Mithraeum on Hadrian's Wall reconstructed in the Museum of Antiquities
DEO INV(icto) M(ithrae)
 L(ucius) ANTONIVS
PROCVLVS
 PRAEF(ectus) COH(ortis) I BAT(avorum) 
ANTONINIANAE
V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 (Acc.No. 1956.10.31; RIB 1544; CSIR I.6.121)
 

diumenge, 20 de desembre de 2015

O ἐξοστρακισμός

Photo by Marsyas
Κόλασις γὰρ οὐκ ἦν ὁ ἐξοστρακισμός, ἀλλὰ παραμυθία φθόνου καὶ κουφισμὸς ἡδομένου τῷ ταπεινοῦν τοὺς ὑπερέχοντας καὶ τὴν δυσμένειαν εἰς ταύτην τὴν ἀτιμίαν ἀποπνέοντος. (L. Mestrius Plutarchus, Βίοι Παράλληλοι: Θεμιστοκλῆς 22.3)
 

diumenge, 13 de desembre de 2015

diumenge, 6 de desembre de 2015

Δύω υἷες Βορέαο

Jason and the Harpies, by José Cabrera Peña

...οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
πάντα καταβρόξασαι ὑπὲρ πόντοιο φέροντο
τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
τάων δ᾽ αὖ κατόπισθε δύω υἷες Βορέαο
φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον.

diumenge, 29 de novembre de 2015

Desine urgere

Photo by Sergi V. Oliver
Desine, Paulle, meum lacrimis urgere sepulcrum:
 panditur ad nullas ianua nigra preces;
cum semel infernas intrarunt funera leges,
 non exorato stant adamante uiae.


diumenge, 22 de novembre de 2015

Cura placendi

Roman Beauty Kit, Tarraco Viva (2007), photo by Sebastià Giralt

Discite quae faciem commendet cura, puellae,
Et quo sit vobis forma tuenda modo...
Forsitan antiquae Tatio sub rege Sabinae
 Maluerint, quam se, rura paterna coli...:
At vestrae matres teneras peperere puellas.
...Sit vobis cura placendi,
 Cum comptos habeant saecula nostra viros.


diumenge, 15 de novembre de 2015

diumenge, 8 de novembre de 2015

Τάλως χάλκειος

Jason and Talos, by José Cabrera Peña

Tοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,
Δικταίην ὅρμοιο κατερχομένους ἐπιωγήν.

diumenge, 1 de novembre de 2015

Φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω

Jason and the Golden Fleece, by José Cabrera Peña

Tὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ᾗ ἔπι κῶας
βέβλητο, νεφέλῃ ἐναλίγκιον, ἥ τ᾽ ἀνιόντος
ἠελίου φλογερῇσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.

diumenge, 25 d’octubre de 2015

diumenge, 18 d’octubre de 2015

Nomen ab illo

Ikaria, photo by Raphael Kominis
              Rapidi vicinia solis
mollit odoratas, pennarum vincula, ceras.
Tabuerant cerae: nudos quatit ille lacertos,
remigioque carens non ullas percipit auras,
oraque caerulea patrium clamantia nomen
excipiuntur aqua: quae nomen traxit ab illo.

diumenge, 11 d’octubre de 2015

Fragilem ratem


Illi robur et aes triplex
circa pectus erat, qui fragilem truci              
     commisit pelago ratem
primus, nec timuit praecipitem Africum
     decertantem Aquilonibus
nec tristis Hyadas nec rabiem Noti,
     quo non arbiter Hadriae              
maior, tollere seu ponere volt freta.
 

diumenge, 4 d’octubre de 2015

Tantis munitionibus

Romanorum manus tantis munitionibus distinetur nec facile pluribus locis occurrit.  Multum ad terrendos nostros valet clamor, qui post tergum pugnantibus exstitit... (C.Iulius Caesar, De bello Gallico VII, 84, 3-4)

diumenge, 27 de setembre de 2015

Idem pistor [est]

Terentius Neo, photo by Eugene Jerod Green

Valde ingeniosus est: idem sutor est, idem cocus idem pistor, omnis musae mancipium. Duo tamen vitia habet, quae si non haberet, esset omnium numerum: recutitus est et stertit.   (G.Petronius Arbiter, Satyricon 68

diumenge, 20 de setembre de 2015

τὴν καλουμένην χελώνην


Tῶν δὲ Ῥωμαίων οἱ πρῶτοι τοὺς θυρεοὺς ἐξερείσαντες εἰς τὸ τεῖχος καὶ κατὰ τούτων οἱ κατόπιν ἄλλους οἵ τε ἑξῆς ὁμοίως τὴν καλουμένην παρ᾽ αὐτοῖς χελώνην ἐφράξαντο, καθ᾽ ἧς τὰ βέλη φερόμενα περιωλίσθανεν ἄπρακτα... (Titus Flavius IosephusἹστορία Ἰουδαϊκού πολέμου πρὸς Ῥωμαίους II, 19, 5)

dissabte, 12 de setembre de 2015

ἀναρροιβδεῖ μέλαν ὕδωρ

Photo found here

Tῷ δ᾽ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναρροιβδεῖ μέλαν ὕδωρ.
τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤματι, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ
δεινόν: μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥοιβδήσειεν:
οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ᾽ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ᾽ ἐνοσίχθων.
 

diumenge, 6 de setembre de 2015

ἔθανον [μ]αρνάμενοι Μέδοισι

The Marathon Stone, photo
from HOROS [17-21 (2004-2009) 679-692]

Ἐ ρ ε χ θ ε ΐ [ς]
Φêμις ἄρ᾽ | hος κιχ[άν]<ει> αἰεὶ εὐφαõς hέσσχατα γαί[ες]
τõνδ᾽ ἀνδρõν ἀρετὲν πεύσεται hος ἔθανον
[μ]αρνάμενοι Μέδοισι καὶ ἐσστεφάνοσαν Ἀθένας
[π]αυρότεροι πολλõν δεχσάμενοι πόλεμον

Ἀντιφõν
Ἀφσέφες
Χσένον
Γλαυκιάδες
Τιμόχσενος
Θέογνις
Διόδορος
Εὐχσίας
Εὐφρονιάδες
Εὐκτέμον
Καλλίας
Ἀντίας
Τόλμις
Θοκυδίδες
Δῖος
Ἀμυνόμαχος
Λεπτίνες
Αἰσχραῖος
Πέρον
Φαο[δ]ρίας [ - - - - - - - -] 

diumenge, 30 d’agost de 2015

Oὐλόμεναι Καφηρίδες

Cape Kafireas (Greece), photo taken by Nikos Tsatsakis
Oὐλόμεναι νήεσσι Καφηρίδες, αἵ ποτε νόστον
ὠλέσαθ᾽ Ἑλλήνων καὶ στόλον Ἰλιόθεν,
πυρσὸς ὅτε ψεύστας χθονίης δνοφερώτερα νυκτὸς
ἧψε σέλα, τυφλὴ δ᾽ ἔδραμε πᾶσα τρόπις
χοιράδας ἐς πέτρας...

diumenge, 23 d’agost de 2015

Nubes oriebatur


Nubes — incertum procul intuentibus ex quo monte; Vesuvium fuisse postea cognitum est — oriebatur, cuius similitudinem et formam non alia magis arbor quam pinus expresserit. Nam longissimo velut trunco elata in altum quibusdam ramis diffundebatur, credo quia recenti spiritu evecta, dein senescente eo destituta aut etiam pondere suo victa in latitudinem vanescebat, candida interdum, interdum sordida et maculosa prout terram cineremve sustulerat. (C.Plinius Caecilius Secundus, Epistulae VI, 16, 5-6)

diumenge, 16 d’agost de 2015

Inlata aspide

Proximo deinde anno persecutus C.Octavianus reginam Antoniumque Alexandream, ultimam bellis civilibus imposuit manum. Antonius se ipse non segniter interemit, adeo ut multa desidiae crimina morte redimeret. At Cleopatra frustratis custodibus inlata aspide in morsu et sanie eius expers muliebris metus spiritum reddidit. (M.Velleius Paterculus, Historia Romana, II, 87).

diumenge, 9 d’agost de 2015

In Pompei equites

Quod ubi Caesar animadvertit, quartae aciei, quam instituerat sex cohortium, dedit signum. Illi celeriter procucurrerunt infestisque signis tanta vi in Pompei equites impetum fecerunt, ut eorum nemo consisteret, omnesque conversi non solum loco excederent, sed protinus incitati fuga montes altissimos peterent. (G.Iulius Caesar, De bello civili III, 93)

dissabte, 1 d’agost de 2015

ἀφρῷ ἔνι μαλακῷ

Petra tou Romiou (Aphrodite's birthplace, Cyprus) by Albena Markova Fine Art 

Aἰδοίην, χρυσοστέφανον, καλὴν Ἀφροδίτην
ᾁσομαι, ἣ πάσης Κύπρου κρήδεμνα λέλογχεν
εἰναλίης, ὅθι μιν Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος
ἤνεικεν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
ἀφρῷ ἔνι μαλακῷ: τὴν δὲ χρυσάμπυκες Ὧραι
δέξαντ᾽ ἀσπασίως...


diumenge, 26 de juliol de 2015

Σάκος πάντοσε δαιδάλλων

Shield of Achilles, published in Ancient Greece, Sparta, Troy.

Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
πάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ᾽ ἄντυγα βάλλε φαεινὴν
τρίπλακα μαρμαρέην, ἐκ δ᾽ ἀργύρεον τελαμῶνα.
πέντε δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες: αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν.

dissabte, 18 de juliol de 2015

Violentiam ignium

Sequitur clades, forte an dolo principis incertum (nam utrumque auctores prodidere), sed omnibus, quae huic urbi per violentiam ignium acciderunt, gravior atque atrocior. (P. Cornelius Tacitus, Annales XV, 38)

diumenge, 5 de juliol de 2015

Eἰς Κρήτην

Cretan Sunset, by Spyros Kouris.

Tινὲς δὲ Εὐρώπην οὐκ Ἀγήνορος ἀλλὰ Φοίνικος λέγουσι. ταύτης Ζεὺς ἐρασθείς, †ῥόδου ἀποπλέων, ταῦρος χειροήθης γενόμενος, ἐπιβιβασθεῖσαν διὰ τῆς θαλάσσης ἐκόμισεν εἰς Κρήτην (Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca III,1,1)

diumenge, 28 de juny de 2015

Τέγγε πλεύμονας οἴνωι


Τέγγε πλεύμονας ονωι, τὸ γὰρ στρον περιτέλλεται,
δ' ρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαισ' πὰ καύματος.
(λκαῖος, fr.347 vv.1-2.)

dissabte, 20 de juny de 2015

Fabricavit Liburnicas

Fabricavit Gaius et deceris Liburnicas gemmatis puppibus, versicoloribus velis, magna thermarum et porticuum et tricliniorum laxitate magnaque etiam vitium et pomiferarum arborum varietate; quibus discumbens de die inter choros ac symphonias litora Campaniae peragraret. (C.Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum: Gaius, XXXVII)

diumenge, 7 de juny de 2015

Telethusa

Pompa Floralia - Ludi Sagvntini MMXV, photo by Sergi V. Oliver.
 Edere lasciuos ad Baetica crusmata gestus
     et Gaditanis ludere docta modis,
(...) Telethusa...

dissabte, 23 de maig de 2015

Zenobia ipsa


Per idem tempus Odaenathus interemptus est. Tum Zenobia, uxor eius, ipsa suscepit imperium diuque rexit non muliebriter neque more femineo, sed non solum Gallieno, quo quaeque virgo melius imperare potuisset, verum etiam multis imperatoribus fortius atque sollertius (Historia Augusta: Gallieni duo, 13, 1-4)

dissabte, 16 de maig de 2015

Munditiis capimur

Photo published by Tarraco Viva
Munditiis capimur: non sint sine lege capilli:
     Admotae formam dantque negantque manus.
                   Nec genus ornatus unum est: quod quamque decebit               
      Eligat, et speculum consulate ante suum.
 

diumenge, 10 de maig de 2015

Parce vocibus sacris

Photo published by Visitas Guiadas Tarragona Nemesis
Iam iam efficaci do manus scientiae,
 supplex et oro regna per Proserpinae,
 per et Dianae non movenda numina,
 per atque libros carminum valentium
 refixa caelo devocare sidera,
 Canidia: parce vocibus tandem sacris
 citumque retro solve, solve turbinem. 

dissabte, 2 de maig de 2015

Discessit e theatro

Pompa Floralia (LVDI SAGVNTINI MMXV)
Eodem  M.Catone ludos Florales...spectante, populus ut mimae nudarentur postulare erubuit. quod cum ex Fauonio amicissimo sibi una sedente cognosset, discessit e theatro, ne praesentia sua spectaculi consuetudinem impediret. (Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia II, 10, 8)

dissabte, 18 d’abril de 2015

Plures aquas


Illud nulli dubium esse crediderim, proximos ductus...maxime custodiendos, quoniam et amplissimi operis sunt et plures aquas singuli sustinent. Quos si necesse fuerit interrumpere, maiorem partem aquarum urbis destituent.(Sextus Iulius Frontinus, De aquae ductu II,124)

diumenge, 12 d’abril de 2015

Deam accepit

Postquam nauis ad ostium amnis Tiberini accessit, (...) deam accepit extulitque in terram. Matronae primores ciuitatis (...) per manus, succedentes deinde aliae aliis, omni obuiam effusa ciuitate, turibulis ante ianuas positis qua praeferebatur atque accenso ture precantibus ut uolens propitiaque urbem Romanam iniret, in aedem Victoriae quae est in Palatio pertulere deam pridie idus Aprile... (T.Livius Patavinus, Ab Urbe condita XXIX, 14)


dissabte, 4 d’abril de 2015

Obtinuit imperium

  

pr.Non.Apr., anno CMXLI A.V.C.
Ex duobus liberis, quos Septimius Severus reliquit Getam et Bassianum, quorum unum Antoninum exercitus alterum pater dixit, Geta hostis est iudicatus, Bassianus autem obtinuit imperium. (Historia Augusta, Antoninus Caracalla I, 1)

diumenge, 29 de març de 2015

Species nomenque moreti


Tum demum digitis mortaria tota duobus 
circuit inque globum distantia contrahit unum, 
constet ut effecti species nomenque moreti

dissabte, 21 de març de 2015

Gelidis uberrimus undis


Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis,
     milia qui novies distat ab Vrbe decem.
                   editus hic ego sum nec non ut tempora noris,                  
     cum cecidit fato consul uterque pari.
(P.Ovidius Naso, Tristia IV, 10, vv.3-6)
 

diumenge, 15 de març de 2015

Tribus et viginti plagis


Atque ita tribus et viginti plagis confossus est uno modo ad primum ictum gemitu sine voce edito, etsi tradiderunt quidam Marco Bruto irruenti dixisse: καὶ σὺ τέκνον; (C.Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum: Divus Iulius 82)

dissabte, 7 de març de 2015

Η χώρα τῆς Ἀθηνᾶς

Photo from Historia y Roma antigua.
Kαὶ τούτων δικαζόντων ἡ χώρα τῆς Ἀθηνᾶς ἐκρίθη, Κέκροπος μαρτυρήσαντος ὅτι πρώτη τὴν ἐλαίαν ἐφύτευσεν. Ἀθηνᾶ μὲν οὖν ἀφ᾽ ἑαυτῆς τὴν πόλιν ἐκάλεσεν Ἀθήνας... (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, III, 14, 1)

dissabte, 21 de febrer de 2015

diumenge, 15 de febrer de 2015

Diadema inponebas

"Caesar Refuses The Diadem" by John Clark Ridpath (1894) 
a.d. XV Kal.Mart. anno DCCIX AVC.
Sedebat in rostris conlega tuus amictus toga purpurea in sella aurea coronatus. Escendis, accedis ad sellam, diadema ostendis (...)  Tu diadema inponebas cum plangore populi, ille cum plausu reiciebat. (M.Tullius CiceroPhilippicae II, 34)

dissabte, 7 de febrer de 2015

diumenge, 1 de febrer de 2015

Tό Πάνθειον ὠνομασμένον

Virtual reconstruction by IDIA Lab
τε Πάνθειον ὠνομασμένον ἐξετέλεσε: προσαγορεύεται δὲ οὕτω τάχα μὲν ὅτι πολλῶν θεῶν εἰκόνας ἐν τοῖς ἀγάλμασι, τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης, ἔλαβεν, ὡς δὲ ἐγὼ νομίζω, ὅτι θολοειδὲς ὂν τῷ οὐρανῷ προσέοικεν. (L. Cassius Dio Cocceianus, Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία 53.27.2)

dissabte, 24 de gener de 2015

Γάιος ἀποψυχθεὶς ἔκειτο


a.d.IX Kal.Febr., anno DCCC AVC.
Τελευταῖα δὲ Ἀκύλας, ὁμολογεῖται δὲ ὑπὸ πάντων πληγὴν ἐπαγαγών, μεθίστησιν αὐτὸν ἀκριβῶς...  Καὶ Γάιος μὲν τοιούτῳ τρόπῳ χρησάμενος τῆς τελευτῆς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ τῶν τραυμάτων ἀποψυχθεὶς ἔκειτο. (T.Flavius Iosephus, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία XIX, 110-115)

dissabte, 17 de gener de 2015

dissabte, 10 de gener de 2015